Revista Trípodos


Trípodos

Trípodos és una revista acadèmica d’abast internacional editada per la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Des de 1996 les pàgines d’aquesta publicació bianual ofereix un fòrum de debat i discussió crítica al voltant de qualsevol disciplina relacionada amb el món de la comunicació: periodisme, cinema, televisió, ràdio, publicitat, relacions públiques internet, etc.

Trípodos:

- Ocupa la 5ª posició en l'índex IN-RECS (edició 2011).
- Està en la categoria C de la classificació CIRC (Classificació Integrada de Revistes Científiques).
- Està indexada, entre altres, en les bases de dades i catàlegs: ESCI (Emerging Sources Citation Index), Ulrich’s periodicals directory, EBSCO Publishing, Communication Source, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS, ISOC, DICE, MIAR, Latindex, Dulcinea, REBID, Library of Congress, British Library, COPAC (Regne Unit), SUDOC (França), ZDB (Alemanya), OCLC WorldCat, Dialnet, Carhus Plus+, RACO.
- Té un índex H de 6 a Google Scholar Metrics (període 2008-2011). Ocupa la 7a posició en la categoria de Comunicació. Més informació.

Llicència Creative Commons d’atribució, no comercial i sense obra derivada (CC BY-NC-ND)


Instruccions per als autors

Formulari d'avaluació per als revisors

 

Avisos

CRIDA D'ARTICLES TRÍPODOS 41 (2017) - MONOGRÀFIC: CINEMA NEGRE, THRILLER I POLICÍAC ESPANYOL. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA


Monogràfic: CINEMA NEGRE, THRILLER I POLICÍAC ESPANYOL. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA

Data límit de recepció d'articles: 16/10/2017


Enviat: 2017-06-28 Més...

CRIDA A ARTICLES I PROPOSTES DE MONOGRÀFICS


Trípodos accepta articles d'altres temàtiques per a la secció Fonaments. La revista publica dos números a l'any: juny i desembre.

Trípodos també accepta propostes de monogràfics. La proposta ha d’incloure un títol, un resum dels objectius i continguts temàtics, el nom i centre de treball del/s coordinador/s, així com una justificació de l’interès del monogràfic i dels possibles col·lectius interessats a participar-hi. Per norma general els monogràfics hauran d’aplegar un mínim de cinc articles i un màxim de set.

El Consell de Redacció de Trípodos avaluarà les propostes de monogràfics.

Les propostes de monogràfics s’han d’enviar a l’adreça: tripodos@blanquerna.url.edu.


Enviat: 2017-06-28

Accés a la revista | Número actual | Registre