Revista Trípodos


Trípodos

Trípodos és una revista acadèmica d’abast internacional editada per la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Des de 1996 les pàgines d’aquesta publicació bianual ofereix un fòrum de debat i discussió crítica al voltant de qualsevol disciplina relacionada amb el món de la comunicació: periodisme, cinema, televisió, ràdio, publicitat, relacions públiques internet, etc.

Trípodos:

- Ocupa la 5ª posició en l'índex IN-RECS (edició 2011).

- Està en la categoria C de la classificació CIRC (Classificació Integrada de Revistes Científiques).

- Està indexada a SCOPUS i a ESCI (Emerging Sources Citation Index) de la Web of Science (WoS).

- Està indexada, entre altres, en les següents bases de dades i catàlegs: Ulrich’s periodicals directory, EBSCO Publishing, Communication Source, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS, ISOC, DICE, MIAR, Latindex, Dulcinea, REBID, Library of Congress, British Library, COPAC (Regne Unit), SUDOC (França), ZDB (Alemanya), OCLC WorldCat, Dialnet, Carhus Plus+, RACO.

- Té un índex h5 de 9 a Google Scholar Metrics (període 2012-2016) i una mediana h5 de 13.

Llicència Creative Commons d’atribució, no comercial i sense obra derivada (CC BY-NC-ND)


Instruccions per als autors

Formulari d'avaluació per als revisors

 

Avisos

CRIDA D'ARTICLES TRÍPODOS 42 (2018) - MONOGRÀFIC: CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND CORPORATE DIPLOMACY


Monogràfic: CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND CORPORATE DIPLOMACY

Data límit de recepció d'articles: 12/02/2018


Enviat: 2017-12-22 Més...

CRIDA A ARTICLES I PROPOSTES DE MONOGRÀFICS


Trípodos accepta articles d'altres temàtiques per a la secció Fonaments. La revista publica dos números a l'any: juny i desembre.

Trípodos també accepta propostes de monogràfics. La proposta ha d’incloure un títol, un resum dels objectius i continguts temàtics, el nom i centre de treball del/s coordinador/s, així com una justificació de l’interès del monogràfic i dels possibles col·lectius interessats a participar-hi. Per norma general els monogràfics hauran d’aplegar un mínim de cinc articles i un màxim de set.

El Consell de Redacció de Trípodos avaluarà les propostes de monogràfics.

Les propostes de monogràfics s’han d’enviar a l’adreça: tripodos@blanquerna.url.edu.


Enviat: 2017-12-22

Accés a la revista | Número actual | Registre