Revista Tripodos


Trípodos

Trípodos és una revista acadèmica d’abast internacional editada per la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Des de 1996 les pàgines d’aquesta publicació bianual ofereix un fòrum de debat i discussió crítica al voltant de qualsevol disciplina relacionada amb el món de la comunicació: periodisme, cinema, televisió, ràdio, publicitat, relacions públiques internet, etc.

Trípodos:

- Ocupa la 5ª posició en l'índex IN-RECS (edició 2011).
- Està en la categoria B de la classificació CIRC (Classificació Integrada de Revistes Científiques).
- Està indexada, entre altres, en les bases de dades i catàlegs: ISOC, Ulrich’s periodicals directory, EBSCO Publishing, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DICE, MIAR, Latindex, Dulcinea, REBIUN, Dialnet, Carhus Plus+, RACO, Library of Congress, British Library, COPAC (Regne Unit), SUDOC (França), ZDB (Alemanya), OCLC WorldCat.
- Té un índex H de 6 a Google Scholar Metrics (període 2008-2011). Ocupa la 7a posició en la categoria de Comunicació. Més informació

 

Crida a articles


Trípodos sol·licita originals per als pròxims monogràfics en els temes següents (títols provisionals):


FROM SPECTATORS TO USERS: EXPLORING THE ONGOING TRANSFORMATION OF MEDIA AUDIENCES

Editors convidats: Peter Lunt (Leicester University, UK) i Miguel Vicente-Mariño (Universidad de Valladolid, Spain)

Data límit de recepció d'articles: 10/02/2015

Resum: Al llarg de les darreres dècades, el paper dels mitjans de comunicació en la vida del públic ha experimentat una notòria evolució a causa d'una ràpida transformació tecnològica i de la integració dels mitjans dins dels usos socials i institucionals. Per tant, el concepte mateix d"audiència" s'ha anat transformant per abastar nous enfocaments i punts de vista. Des de l'era de la comunicació de masses, en què les audiències eren concebudes en termes de motivació i els seus efectes o també com una densa amalgama de públic, ja identifiquem el nou potencial de les audiències com a mediadores en xarxes socials de treball, com a consumidores dels diversos continguts dels mitjans en complexes combinacions de comunicació i, fins i tot, com a generadores de continguts. Tot això representa un desafiament als tradicionals fluxos de comunicació en els quals el control de les audiències situava la televisió en l'epicentre de la seva anàlisi i dins l'àmbit de recepció domèstic.

La rigidesa inherent en l'estudi d'audiències dels mitjans convencionals se centrava en el debat sobre el poder dels mitjans i d'una audiència que podia ser més passiva o més activa. Avui, però, el nou entorn dels mitjans aconsegueix involucrar audiències en gran varietat de contextos, amb nombrosos objectius i amb una alta gamma de possibilitats de ser considerades d'aquesta manera. Així doncs, esperem articles que desenvolupin les maneres en què el públic està sent implicat en les noves configuracions comunicatives i que vinguin a reflectir com els individus, els grans grups socials, les institucions i els mitjans de comunicació abasten les variades formes de ser audiència.


Els articles per a monogràfics han d’arribar abans de les dates fixades per a cada tema.

Trípodos també accepta articles d'altres temàtiques per a la secció Fonaments.


Instruccions per als autors

Formulari d'avaluació per als revisors

Accés a la revista | Número actual | Registre