Revista Tripodos


Trípodos

Trípodos és una revista acadèmica d’abast internacional editada per la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Des de 1996 les pàgines d’aquesta publicació bianual ofereix un fòrum de debat i discussió crítica al voltant de qualsevol disciplina relacionada amb el món de la comunicació: periodisme, cinema, televisió, ràdio, publicitat, relacions públiques internet, etc.

Trípodos:
- Ocupa la 5ª posició en l'índex IN-RECS (edició 2011)
- Està en la categoria B de la classificació CIRC (Classificació Integrada de Revistes Científiques)
- Està indexada, entre altres, en les bases de dades i catàlegs: ISOC, Dialnet, Ulrich’s, DOAJ...
- Té un índex H de 6 a Google Scholar Metrics. Ocupa la 7a posició en la categoria de Comunicació. Més informació

Crida a articles


Trípodos sol·licita originals per als pròxims monogràfics en els temes següents (títols provisionals):


LA COMUNICACIO POLÍTICA AVUI: NOUS MITJANS, VELLES LÒGIQUES?

Editors: Andreu Casero-Ripollés (Universitat Jaume I de Castelló) i Elena Yeste Piquer (Universitat Ramon Llull)

Data límit per a la recepció d’articles: 10/02/2014

Resum: Durant les últimes dècades, ha prevalgut un escenari dominat per la mediatització de la política (Mazzoleni & Schutz, 1999). En aquest context, els mitjans de comunicació han exercit un paper absolutament central. S’han afirmat com l’escenari en el qual es representa socialment la política i, a més, han imposat les seves pròpies lògiques i estàndards, als quals els actors polítics s'han hagut d’adaptar (Strömbäck, 2008). No obstant això, la consolidació de les innovacions tecnològiques vinculades a la digitalització i la convergència, entre les quals destaquen la web 2.0 i els mitjans socials, ha posat en dubte la configuració i funcionament del camp de la comunicació política. La possibilitat que els actors polítics siguin autònoms a l'hora de produir i difondre els seus missatges, per una banda, i l'apoderament dels ciutadans gràcies a les plataformes digitals (Castells, 2009; Jenkins, 2006), d’altra, obre un escenari nou marcat pel qüestionament del monopoli dels mitjans i la redefinició de la mediatització de la política.

Aquest número monogràfic de Trípodos vol analitzar si els nous mitjans digitals estan alterant les velles lògiques de la comunicació política lligades a la mediatització i en quina mesura. És a dir, pretén contribuir a l'actual debat sobre la transformació de la comunicació política en l'era digital a partir d'investigacions empíriques rigoroses o aproximacions teòriques sòlidament fonamentades. Per això, seran ben rebudes tant aquelles propostes que analitzin els nous escenaris tecnològics, associats al web 2.0 i els mitjans socials, com aquells treballs que permetin conèixer amb detall les lògiques i dinàmiques vinculades a la mediatització de la política actualment.

 

MEDIA, RELIGION AND THE DIGITAL AGE

Editors: Míriam Díez i Jordi Sànchez (Universitat Ramon Llull)

Data límit per a la recepció d’articles: 15/05/2014

Aquest monogràfic únicament acceptarà articles en anglès.

Resum: L’entorn digital està modificant les formes de religiositat i ha potenciat la interactivitat i la creativitat de les comunitats tradicionals a la xarxa. Mentre alguns autors consideren que la religió ocupa un lloc residual als mitjans de comunicació clàssics, altres preconitzen que l’entorn 2.0 és el terreny fèrtil per a la consolidació de la religió digital, amb un lideratge més difús i una participació dels fidels més alt.

La mobilitat, la manca de jerarquia, la multimedialitat i la difusió global no són més que algunes de les dimensions de la xarxa que permeten a l’element religiós ser més permeable, difós i referencial en un món d’ofertes múltiples.

Aquest número de Trípodos vol analitzar precisament aquesta presència digital de l’element religiós a Internet, amb especial èmfasi a les experiències a les xarxes socials i al món de les aplicacions. Es volen oferir articles d’investigació que analitzin la transformació de la religió a l’era digital, la rellevància de la religió als mitjans i plataformes digitals i la reflexió sobre la persistència del fet religiós al nou entorn virtual. També hi tenen cabuda experiències que mostrin el canvi de les institucions religioses i la seva adaptació o resistència a la nova època.

 

Els articles per a monogràfics han d’arribar abans de les dates fixades per a cada tema.

Trípodos també accepta articles d'altres temàtiques per a la secció Fonaments.


Instruccions per als autors

Formulari d'avaluació per als revisors

Accés a la revista | Número actual | Registre